STEROWNIKI ELEKTRONICZNE

Odczyt i regulacja temperatury, sterowanie pracą sprężarki, procesem odszraniania, wentylatorami parownika i skraplacza, oświetleniem.

Sterowniki Carel

Sterowniki Danfoss

Sterowniki Dixel

Sterowniki Eliwell

Sterowniki Geco